Start Verksamhet Stugmöten
Stugmöten

Stugmöten har gamla anor i vår förening. De började som ett sätt att samla folk till möten i hemmen där det inte fanns någon lämplig samlingssal. Men de har levt kvar, trots att vi sedan länge har ett missionshus att vara i. Tröskeln in i ett hem kan vara lägre än till ett missionshus och vi tror att de fyller en viktig funktion även idag. Liksom vid våra andra samlingar är det vanligtvis fritidspredikanter som talar. Vi brukar sjunga tillsammans varefter predikanten håller en kort predikan och sen fikar vi tillsammans. Som avslutning brukar det bli någon eller några sånger till och ibland en kort aftonbön. Vi har stugmöten en till två gånger i månaden under terminerna och 10-15 olika familjer turas om att vara värdar. Det är ett fint sätt att komma hem till varandra och samtidigt få höra något viktigt! Alla stugmöten visas i programfliken uppe till höger. Välkommen!

Hitta Hit!


Visa större karta

Logga in